page1

page1

Podstawy prawne

System wsparcia dzialań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oparty o mechanizm świadectw efektywności energetycznej, którym towarzyszą określone prawa majątkowe został w Polsce zainicjowany i wprowadzony ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011r. Zaproponowany w ustawie mechanizm dotyczył przydzielania świadectw efektywności energetycznej (Białych Certyfikatów), potwierdzających osiągnięte oszczędności energii pierwotnej, w drodze przetargów organizowanych przez Prezesa URE (mechanizm aukcyjny). Szybko jednak się okazało, że mechanizm nie zadzialał - w żadnym z przetargów nie rozdano całej puli dostępnych świadectw w związku z czym dość szybko uczestnicy przetargu zaczęli stosować ω < 1 (wnioskować o wydanie świadectw dla więcej niż jednorocznych oszczędności energii PSPEE). Aukcje stały się więc dla budżetu kosztowniejsze niż przydział wszystkim zainteresowanym premii w wysokości jednorocznych oszczędności. Dodatkowo procedura rozstrzygnięcia przetargu była przez URE prowadzona skrupulatnie, wychodzac daleko poza wymagania określone w ustawie, co skutkowało bardzo dlugim czasem od ogłoszenia do rozstrzygnięcia przetargu (7 - 10 m-cy!). W lipcu 2017 roku został rozstrzygnięty ostatni - piaty - przetarg na wybór PSPEE, za które można otrzymać świadectwa efektywności energetycznej i ten tryb pozyskiwania #BialeCertyfikaty nie będzie już kontynuuowany.

Istotne zmiany w systemie zostały wprowadzone przy okazji transpozycji Dyrektywy EED do krajowego porządku prawnego na mocy ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016. Zrezygnowano z nieskutecznego systemu aukcyjnego na rzecz przyznawania świadectw efektywności energetycznej w trybie ciągłym w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego. Poza jednorocznym okresem przejściowym, w którym dopuszczono do pewnych odstępstw, główne zmiany systemowe polegają na:

  • możliwości zglaszania wylącznie planowanych przedsięwzięć przed rozpoczęciem ich fizycznej realizacji
  • premiowaniu oszczędności energii finalnej a nie, jak wcześniej, energii pierwotnej

obrazek

Strona w przygotowaniu
go home

page2

page2

...strona w przygotowaniu

page3

page3

...under construction

Na tej stronie dowiesz się co to są białe certyfikaty, jak można je uzyskać oraz ile są warte. Publikowane informacje są oparte o własne doświadczenia oraz o akty prawne i raporty z rynku TGE. Ufam, że będą pomocne dla każdego, kto zechce sięgąć po tę formę wsparcia...

Strona w przygotowaniu
go home

page5

page5

Strona w przygotowaniu
go home