o autorze bloga biale-certyfikaty.pl

» Jakie dane publikuje URE?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Prawo Energetyczne do…

» Rodzaje świadectw efektywności energetycznej

Stara ustawa o efektywności energetycznej Do 1 pażdziernika 2016 roku, tj. przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy…

» Notowania giełdowe białych certyfikatów (archiwalne)

Rynek Praw Majątkowych Prawa Majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, obok innych instrumentów finansowych (dotyczącymi OZE, kogeneracji…

» PSPEE: ogrzewanie lub chłodzenie obiektów z wykorzystaniem OZE, kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach…

» PSPEE: ograniczenie strat

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące pięć rodzajów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem strat energii: ograniczenie strat energii: związanych z…

» PSPEE: odzysk energii

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: Odzyskiwanie energii w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych poprzez instalację…

» PSPEE: modernizacja lub wymiana urządzeń użytku domowego

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego Można tu zaliczyć…

» PSPEE: modernizacja lub wymiana sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: modernizacja lub wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła Wg…

» PSPEE: modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji przemysłowych

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych…

» PSPEE: modernizacja lub wymiana oświetlenia

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: modernizacja lub wymiana oświetlenia Do tego rodzaju kwalifikują się przedsięwzięcia obejmujące wymianę…

» PSPEE: przebudowa lub remont budynku

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi Jest…

» PSPEE: izolacja instalacji przemysłowych

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: Izolacja instalacji przemysłowych Wymieniona w art. 19 ust. 1 punk 1)…

» Rodzaje Przedsięwzięć Służących Poprawie Efektywności Energetycznej (PSPEE)

Wg art. 19 ustawy o efektywności energetycznej poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych…

» O czym będzie ten blog

W pierwszym poście przedstawiłem swoją osobę. Dziś chciałbym króko wskazać o czym (i dlaczego) zamierzam tutaj…

goto TOP