Czy to nagły zwrot akcji, czy tylko kolejna pokusa budząca nadzieję, że przetargowe #BC jednak nie utoną w ciągu najbliższych 5 sesji RPM? Wydaje się, że jest za późno, że na ostatnią chwilę nie powinno się dokonywać rewolucji... Szkody już zostały wyrządzone i żadna łatka na system tu nie pomoże. Z drugiej strony inicjatywa ustawodawcza, która przy okazji próby naprawiania ustawy prądowej rzuca koło ratunkowe przetargowym świadectwom efektywności energetycznej może być próbą zmniejszenia dalszych szkód - wciąż bowiem wiele podmiotów nie sprzedało swoich świadectw, gdyż oferowane ceny można uznać za nieporozumienie.

Inicjatywa

Na stronach Sejmu RP czytamy, że w dniu 7 czerwca 2019 grupa posłów PIS wniosła projekt ustawy -- MK-020-1345/19 -- który został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu oraz przez Biuro Analiz Sejmowych kancelarii Sejmu na zgodność z prawem UE. Dla posiadaczy świadectw przetargowych istotny jest Art. 2 projektu ustawy, który tutaj zacytuję:

Art. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy...

Czy inicjatywa ta ma szanse powodzenia? 82 Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się już w środę... Czy projekt zostanie wciągniety do porządku obrad i poddany pod głosowanie? Czy uzyska większość parlamentarną?

Należało przeprowadzić taką łatkę najpóźniej do końca 2018 roku. Dziś wywołuje ona u mnie mieszane uczucia. Z jednej strony nadzieję, że ktoś wsłuchał się w od dawna zgłaszane problemy systemu i zdecydował się podjąć jakieś działania. Nadzieję, że niektórzy z moich Klientów nie zostaną z bezwartościowymi prawami majątkowymi. Z drugiej strony jakiś niesmak związany z procesem legislacyjnym uruchamianym ad hoc w ostatnim możliwym momencie. Niesmak, bo wielu beneficjentów systemu przetargowego sprzedało swoje prawa po mocno zaniżonych cenach i dla nich nie ma już szans na odzyskanie pieniędzy. Niesmak, bo po raz kolejny okazuje się, że trzeba czekać do samego końca i ryzykować wszystko va banque, nie wiedząc czy zostanie 0 czy 50 razy więcej niż dzisiaj oferowana cena...

Konsekwencje

Jeżeli nowela zostanie uchwalona przez Parlament i podpisana przez Prezydenta RP to wydłużenie ważności świadectw PMEF o 2 lata powinno:

  • poprawić zbilansowanie systemu - zlikwidować lub zmniejszyć lukę podażową, która pojawiłaby się 1 lipca br.
  • obniżyć (prawdopodobnie nieznacznie) ceny świadectw PMEF-2019 - miałyby bowiem krótszy termin ważności niż przetargowe, więc oferentom będzie zależeć, aby je szybciej upłynnić, stąd pewnie ceny spadłyby o kilka procent w relacji do wysokości opłaty zastępczej

Teraz każdy posiadacz #PMEF ma niewiele czasu na podjęcie decyzji i zarządzanie ryzykiem - czy trzymać świadectwa wierząc, że mimo wszystko uda się wydłużyć ich ważność, czy je sprzedać w ciągu tych kilku czerwcowych sesji na TGE minimalizując straty, gdyż brak pomyślnego zakończenia zgłoszonej inicjatywy poselskiej (lub innych podejmowanych działań naprawczych) najprawdopodobnie skutkuje zerowymi przychodami z przetargowych białych certyfikatów.


Aktualizacja: inicjatywie poselskiej nadano nr druku sejmowego 3498 i projekt skierowano do I czytania w komisjach

Aktualizacja 2: Co ma decydujący wpływ: rynek czy regulacje? Dziś na giełdzie ceny PMEF > 600 zł/toe, czyli z sesji na sesję skok o 2000%! A regulacji jeszcze nie ma, są tylko ich niepewne zapowiedzi... Kupowanie dziś w takiej cenie to jednak bardzo duże ryzyko...

Aktualizacja 3: Komisja wprowadza korekty, ale rekomenduje ustawę do procedowania i uchwalenia przez Wysoki Sejm. Art. 2 ma teraz postać:
artykuł 2 ustawy

Aktualizacja 4: 13 czerwca po 21-szej 48 głosowanie 82 posiedzenia Sejm przegłosował projekt ustawy o zmianie ustawy... Prawdopodobieństwo wydłużenia ważności świadectw o 2 lata znacząco wzrosło, ale proces legislacyjny nie jest jeszcze zakończony.

Aktualizacja 5: jutro, tj. 26 czerwca Senat zajmie się ustawą zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jest szansa na zachowanie odrobiny przyzwoitości i przedłużenie ważności świadectw przed terminem ich wygaśnięcia, bez konieczności "wskrzeszania". Proces legislacyjny można śledzić tutaj.

Aktualizacja 6: Senat RP w dniu 26 czerwca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. bez poprawek.

Aktualizacja 7: Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 28 czerwca 2019 r. i tego samego dnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że proces legislacyjny został zakończony i przepisy weszły w życie 29 czerwca br. Przetargowymi świadectwami efektywności energetycznej będzie można handlować jeszcze przez dwa lata.
Pytnie, które się rodzi - co w tej sytuacji zrobią ci, którzy nie zostali uprzedzeni o planach wydłużenia ważności świadectw i tanio wyprzedali swoje prawa majątkowe od stycznia do połowy czerwca 2019? Mają pełne prawo czuć się poszkodowani przez zmianę regulacji...