Ostatni kartał roku już za nami więc pora na kwartalny raport z rynku białych certyfikatów. Tym razem wieje pesymizmem.

Przegląd

W czwartym kwartale ~77,8 tys. toe praw majątkowych z efektywności energetycznej zmieniło swojego właściciela, z czego transakcje giełdowe obejmują 62,9,6 tys. toe białych certyfikatów. Pozostała sprzedaż - 14,9 tys. toe - dotyczy transakcji pozasesyjnych. Udział kontraktów PMEF dotyczących świadectw przetargowych stanowi 70% wszystkich transakcji, zaś handel świadectwami rocznymi PMEF-2018 prawie 28%. W tym czasie odnotowano zaledwie 2,5 tys. toe (~3%) transakcji (giełdowych i pozasesyjnych) świadectwami bezterminowymi.

Notowania białych certyfikatów przetargowych (PMEF)

Świadectwa przetargowe tracą ważność 1 lipca 2019, a wygląda na to, że icg nadpodaż jest całkiem spora. Obserwujemy gwałtowny spadek cen. Transakcje są obecnie zawierane po 300-400 zł/toe, czyli historyczne minima. Prognozy nie są dobre - nie wiadomo czy nawet ten poziom cen da się utrzymać. Kto nie sprzedał wcześniej po 700 zł/toe musi już niestety liczyć straty.

notowania #BC; cena w zł/toe oraz wolumen obrotów na TGE w Q4 rok 2018 - opracowanie własne Robert Piątek - źródło danych: wyniki sesji RPM publikowane na stronie internetowej TGE https://tge.pl/pl/464/rynek-praw-majatkowych

Notowania białych certyfikatów rocznych

Świadectwa roczne PMEF-2018 mają dokładnie taki sam termin ważności jak świadectwa przetargowe. Ich ceny są na podobnym poziomie - czasem nieznacznie tańsze, czasem nieznacznie droższe - jak to bywa na giełdzie. Wzrost obrotów dla tych kontraktów wynika prawdopodobnie z okoliczności ich wydawania - w miarę jak URE zatwierdza kolejne partie oczekujących rozpatrzenia wniosków pojawi się potrzeba ich szybkiej sprzedaży. W przeciwnym wypadku ryzykuje się, że te prawa majątkowe nie znajdą nabywcy.

notowania PMEF-2018; cena w zł/toe oraz wolumen obrotów na TGE w Q4 rok 2018 - opracowanie własne Robert Piątek - źródło danych: wyniki sesji RPM publikowane na stronie internetowej TGE https://tge.pl/pl/464/rynek-praw-majatkowych

Notowania białych certyfikatów bezterminowych

Ceny świadectw bezterminowych są stabilne. Popyt na nie wciąz występuje - ograniczenia są po stronie podaży. W minionym kwartale cena wyniosła od 1600 zł/toe do 1654 zł/toe. Na giełdzie sprzedano w minionym kwartale tylko 1532 toe PMEF_F.

notowania PMEF_F; cena w zł/toe oraz wolumen obrotów na TGE w Q4 rok 2018 - opracowanie własne Robert Piątek - źródło danych: wyniki sesji RPM publikowane na stronie internetowej TGE https://tge.pl/pl/464/rynek-praw-majatkowych

Transakcje pozasesyjne

W umowach dwustronnych handlowano wszystkimi trzema rodzajami kontraktów. Dwie grudniowe transakcje na 1000 toe świadectw bezterminowych zostały zawarte po cenie 1368 zł/toe. Trzy razy (raz w listopadzie i dwa razy w grudniu) pojawiła się wzmianka dotycząca sprzedaży świadectw PMEF-2018. W sumie ok. 3490 toe, przy czym większość (3200 toe) została sprzedana po 339 zł/toe. Najwięcej obracano jednakże świadectwami przetargowymi - ponad 10 tys. toe. Wolumeny i ceny dla tego waloru przedstawia poniższy wykres

transakcje pozasesyjne dla PMEF; cena w zł/toe oraz wolumen obrotów na TGE w Q4 rok 2018 - opracowanie własne Robert Piątek - źródło danych: wyniki sesji RPM publikowane na stronie internetowej TGE https://tge.pl/pl/464/rynek-praw-majatkowych

Podsumowanie

Obroty na rynku są na średnim poziomie - sprzedano ok. 80 tys. toe. Wypada wierzyć własnym oszacowaniom, nawet takim, które są przeprowadzane w oparciu o niepełne lub niejednoznaczne dane z rynku. Z oszacowań tych wynika, że jeszcze około 250 tys. toe świadectw powinno być sprzedawalnych. Chyba, że niektóre podmioty zobowiązane korzystając z niskich cen w roku 2017 poczyniły sobie zapasy. Tak czy inaczej w kolejnych dwóch kwartałach należy się spodziewać wzrostu obrotów na rynku, co niestety niekoniecznie przełoży się na wzrost cen.
Niezagrożona jest jedynie cena świadectw bezterminowych, które w drugiej połowie roku będą się plasować jeszcze bliżej wartości opłaty zastępczej.