Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych

rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji przemysłowych

 

To zdecydowanie jedna z najszerszych kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W tym rodzaju mieszczą się takie przedsięwzięcia jak:

 • modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych związanych z procesami przemysłowymi wraz z instalacjami (np. urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, kotłów, pomp, pompoturbin, turbin napędzających sprężarki procesowe i pompy, dmuchaw, wtryskarek, pras, myjek, wentylatorów, mieszadeł, agregatów chłodniczych, młynów),
 • modernizacja lub wymiana silników, napędów i układów sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,
 • modernizacja lub wymiana rurociągów, zbiorników, kanałów spalin, kominów, urządzeń służących do uzdatniania wody,
 • modernizacja lub wymiana wyposażenia narzędziowego,
 • stosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących procesami energetycznymi i przemysłowymi w ramach wdrażania systemów zarządzania energią,
 • optymalizacja ciągów transportowych paliw (stałych, ciekłych, gazowych) lub mediów (np. woda, para, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne, spaliny, gazy procesowe) oraz ciągów transportowych kopalin i linii produkcyjnych,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, lub chłodu, w tym:
  • układów rozładunku, przygotowania i transportu paliwa (np. układów nawęglania, odparowania gazu, redukcji ciśnienia gazów),
  • układów doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin (np. wentylatorów),
  • układów chłodzenia (np. układów pompowych, skraplaczy, chłodni kominowych),
  • układów odprowadzenia i transportu odpadów paleniskowych (np. układów odżużlania),
  • układów redukcji emisji (np. odpylania, odsiarczania oraz odazotowania spalin),
  • transformatorów, silników elektrycznych i falowników,
  • wymienników ciepła, stacji redukcyjno-schładzających pary,
  • układów uzdatniania wody (np. zmiana parametrów fizykochemicznych, odgazowywanie),
  • układów uzdatniania, produkcji oraz dystrybucji sprężonego powietrza (np. montaż sprężarek ze zmienną prędkością obrotową, montaż osuszaczy powietrza o niskim zapotrzebowaniu energii do procesu regeneracji, montaż sterowników nadrzędnych sterujących pracą urządzeń, stosowanie rozwiązań minimalizujących czas pracy sprężarek na biegu jałowym, optymalizacja ciśnienia w instalacji, montaż układów odzysku ciepła z procesu sprężania, montaż zbiorników buforowych),
  • układów przygotowania paliwa rozpałkowego (np. mazut, olej lekki),
  • układów sterowania, automatyki, pomiarowych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
  • układów pompowych i pomp (np. stosowanie pomp o płynnej regulacji obrotów, montaż pomp o wyższej sprawności, stosowanie metod regulacji zwiększających efektywność energetyczną układu),
  • układów odwodnień instalacji parowych,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w górnictwie, w tym:
  • układów urabiania złoża oraz transportu i zwałowania urobku,
  • układów odwodnień,
  • układów magazynowania, składowania, przeróbki urobku, sortowania oraz wzbogacania kopalin,
  • układów oczyszczania wód kopalnianych i ścieków,
  • układów zaopatrzenia w powietrze wentylacyjne,
  • układów odmetanowania,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń telekomunikacyjnych (np. moduły radiowe, moduły systemowe, moduły transmisyjne),
 • modernizacja lub wymiana urządzeń informatycznych (np. komputery, serwery);

Jednym słowem, jeśli to co zamierzasz zrobić nie pasuje z grubsza do któregoś z pozostałych rozajów przedsięwzięć wymienionych w ustawie to prawdopodobnie znajduje się w którymś z przykładów wymienionych w wykazie przedsięwzięć jako rozwinięcie tego właśnie rodzaju.
Lista jest na tyle długa, że w tym wpisie na tym poprzestanę. W przyszłości postaram się opisać kilka studiów przypadków dla inwestycji kwalifikujących się do tego rodzaju przedsięwzięć.