Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Modernizacja lub wymiana oświetlenia

Do tego rodzaju kwalifikują się przedsięwzięcia obejmujące

  • wymianę źródeł światła na energooszczędne,
  • wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,
  • wdrażanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, o regulowanych parametrach w zależności od potrzeb użytkowych i warunków zewnętrznych,
  • stosowanie energooszczędnych systemów zasilania

rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - modernizacja lub wymiana oświetlenia

 

Instalacje oświetleniowe statystycznie odpowiadają za ok. 10% globalnego zużycia energii elektrycznej. Ze względu na obserwowany w ostatniej dekadzie postęp w technice oświetleniowej oraz komercjalizację rozwiązań opartych na elektroluminescencyjnych źródłach światła (LED) potencjał techniczny i ekonomiczny poprawy efektywności energetycznej stosowanych systemów oświetleniowych, które były projektowane ponad 15 lat temu jest znaczący. Prowadzi to do stopniowego zastąpienia powszechnie używanych fluorescencyjnych źródeł światła (świetlówek liniowych T8) i wyładowczych źródeł światła (lamp metahalogenkowych w oprawach kubełkowych). Typowe oszczędności sięgają 50-60%, a czasem nawet 80% energii elektrycznej zużywanej na cele oświetleniowe przed modernizacją.
Najważniejsze przewagi lamp LED to

  • wysoka trwałość (30-50 tys. rbh),
  • wysoką skuteczność świetlna,
  • proste i bardzo dobre możliwości regulowania strumienia świetlnego.

Najkrótsze czasy zwrotu uzyskuje się w przypadku obiektów wymagających ciągłego oświetlenia, w których udział oświetlenia naturalnego, np. ze świetlików, jest niewystarczający do bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy. Inwestorzy często stają przed dylematem prostej wymiany źródeł światła (instalowanie lamp LED do istniejących opraw lub wymiana nowej oprawy w miejsce starej) lub kompleksowej modernizacji oświetlenia. Pierwszy wariant można przeprowadzić własnymi siłami, a oszczędności energii powinny przekroczyć 40%. Często jednak trwałość zamienników źródeł światła nie jest gwarantowana lub deklarowany czas eksploatacji jest znacznie krótszy niż dla opraw przemysłowych. Ograniczone są także możliwości regulowania strumienia świetlnego w tym przypadku. Ale jest to rekompensowane dzięki bardzo niskim nakładom inwestycyjnym i prostocie realizacji.
Drugi wariant jest zdecydowanie bardziej korzystny, ale wyraźnie droższy i kłopotliwy w realizacji. Wymaga on budowy instalacji oświetleniowej od początku, opracowania nowego projektu, nowej podziałki rozmieszczenia źródeł światła i doboru lamp o konkretnej charakterystyce. Korzyści płyną nie tylko ze zmniejszenia wymaganej ilości lamp, ale także z zastosowania sterowania oświetleniem - skrócenia czasu korzystania oraz zmniejszenia natężenia oświetlenia w zależności od bieżących potrzeb.

Z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że typowe czasy zwrotu z inwestycji wynoszą od pół roku do 9 lat, przy czym dla większości projektów było to 2-5 lat. Języczkiem uwagi powinny być systemy zasilania lamp LED, zwłaszcza jeżeli mają być eksploatowane w trudnych warunkach środowiskowych (temperatura, zapylenie). To najsłabsze ogniwo systetmu, dlatego przystępując do modernizacji należy sprawdzić jakiego typu zasilacze są oferowane i jakie są warunki gwarancji na ten element. Miałem do czynienia z dostawcami, którzy oferowali 5-7 lat gwarancji na zasilacze stosowane w ich systemach. To dobry sygnał.

Jeżeli w Twoim zakładzie produkcyjnym wciąż wykorzystujesz świetlówki i lampy metalohalogenkowe to zachęcam przynajmniej do okresowego sprawdzania rynku - zapytania ofertowego dotyczącego modernizacji oświetlenia. Przy obecnym poziomie cen LED modernizacja taka w większości przypadków jest korzystna z ekonomicznego i użytkowego punktu widzenia.
Przystępując do modernizacji nie zapomnij o wypełnieniu wniosku do URE, aby nie stracić swojej premii w białych certyfikatach. Jakby co to służę swoją pomocą...