Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Modernizacja lub wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła

Wg szczegółowego wykazu PSPEE do rodzaju "modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów", kwalifikuje się:

  • wymiana lub modernizacja grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej (np. izolacje, napędy, armatura, wymienniki),
  • modernizacja systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne,
  • instalacja lub modernizacja systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów i sieci ciepłowniczych,
  • wymiana lub modernizacja lokalnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
  • zastosowanie układów kogeneracyjnych w lokalnych źródłach ciepła,
  • modernizacja lokalnych źródeł ciepła (np. kotłowni, ciepłowni osiedlowych),
  • modernizacja odwodnień instalacji parowych;

rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła

 
Należy zwrócić uwagę, że ten rodzaj przedsięwzięć jest podobny do innego "ograniczenie strat energii w sieciach ciepłowniczych", dlatego należy dość dokładnie przeczytać szczegółowy opis kwalifikujących się przedsięwzięć dla obu tych rodzajów i skonfrontować te listy z zakresem planowanych prac. Tytuł "Modernizacja lub wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych" może być bowiem mylący, gdyż np. wymiana sieci kanałowej na preizolowaną nie będzie należeć do tego rodzaju, a do wymienionego powyżej ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych.