Poprawie efektywności energetycznej służą następujące pięć rodzajów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem strat energii:

Ograniczenie strat energii:

 1. związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej,
  • w tym poprzez zastosowanie lokalnych i centralnych układów do kompensacji mocy biernej (np. baterie kondensatorów, dławiki oraz maszynowe i elektroniczne układy kompensacyjne),
 2. sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • w tym również w wewnętrznych systemach dystrybucji energii elektrycznej zasilających instalacje wykorzystywane w procesach przemysłowych (np. elektrolizy, elektrorafinacji)
 3. na transformacji, w tym poprzez:
  • zastosowanie układów kompensacyjnych w stanach niskiego obciążenia i pracy jałowej,
  • wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą sprawnością lub dostosowane do zapotrzebowania na moc;
 4. w sieciach ciepłowniczych, w tym dokonując:
  • modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej poprzez:
   • zmianę technologii wykonania tych sieci (magistrali, sieci rozdzielczych, przyłączy do budynków),
   • zmianę trasy przebiegu rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków,
   • zmianę średnicy rurociągów w celu poprawy wymagań hydraulicznych,
   • usunięcie nieszczelności i przyczyn ich powstawania,
  • poprawy izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę
   (np. wymiana rurociągów ciepłowniczych na rurociągi preizolowane),
  • zmiany parametrów pracy sieci ciepłowniczej lub sposobu regulacji tej sieci,
  • modernizacji systemu ciepłowniczego poprzez:
   • przebudowę systemu zasilanego z grupowych węzłów cieplnych na system zasilany z węzłów indywidualnych,
   • wymianę lub modernizację grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej,
  • wprowadzenia lub rozbudowy systemu monitoringu i sterowania pracą sieci ciepłowniczej;
 5. związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych, w tym poprzez:
  • modernizację lub wymianę systemów zasilania (np. prostowników, zasilaczy, baterii),
  • wdrażanie systemów monitorujących i optymalizujących moc oraz zużycie energii elektrycznej urządzeń (np. wyłączających nieaktywne urządzenia, wyłączających lub ograniczających niektóre funkcjonalności lub zmieniających konfigurację urządzeń).

Każdy z wyżej wymienionych punktów to osobny rodzaj PSPEE. Opisałem je razem, aby niepotrzebnie nie mnożyć wpisów i nie utrudniać czytelności bloga. Zdaję sobie sprawę, ze ten wpis wymaga rozwinięcia, ale chwilowo nie mam pomysłu na to, jak w atrakcyjny sposób przedstawić poruszone tu zagadnienia. Jest prawdopodobne, że jeszcze do tego wrócę - modyfikując ten wpis lub tworząc całkiem nowy na ten sam temat.