W dniu 28 czerwca 2019 roku przeprowadzono dużą aktualizację strony internetowej TGE w wyniku której dostęp do danych został zmieniony i znacząco ograniczony. Dostęp nie jest już automatyczny, ale generowany na żądanie. Z tego powodu zmuszony jestem zawiesić publikowanie notowań świadectw efektywności energetycznej w tej formie i wypracować nowy format publikacji danych.


Notowania w bieżącym miesiącu

Zmieniam formę prezentowania wyników notowań - raz w tygodniu będę uzupełniał i aktualizował arkusz miesięczny. Transakcje pozasesyjne nie będą już uwzględniane.

Listopad 2019

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: http://www.biale-certyfikaty.pl/user/assets/notowania_BC112019.pdf

Październik 2019

Pobierz notowania.

Wrzesień 2019

Pobierz notowania.

Sierpień 2019

Pobierz notowania.

Lipiec 2019

Pobierz notowania.


Notowania archiwalne

Dane archiwalne opracowanych przeze mnie notowań białych certyfikatów są dostępne w postaci plików PDF za okres od 17 kwietnia 2018 do 27 czerwca 2019. Nazwy plików są oparte na schemacie: BCddmmyyyy.pdf, gdzie dd oznacza dzień obrotu, mm - dwucyfrowy identyfikator miesiąca, a yyyy - czterocyfrowy identyfikator roku. Bazowy link znajduje się tutaj. Nazwę pliku należy dostosować do żądanej daty dnia obrotu.

Ostatnia sesja w czerwcu 2019

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: http://www.biale-certyfikaty.pl/user/assets/ostatnia_sesja_BC.pdf