Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych

czytaj dalej...