Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Modernizacja lub wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła

czytaj dalej...