Celem niniejszego wpisu jest poprawa przejrzystości bloga. W ostatnim czasie opublikowałem całą serię wpisów dotyczących szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje. Wpisy te zajmują sporo miejsca na liście artykułów i mogą być postrzegane jako zbyt podobne do siebie i przez to mało interesujące. Systematyka wymagała jednak na samym początku przedstawienia klasyfikacji przedsięwzięć proefektywnościowych z podziałem na rodzaje, gdyż niesie to określone skutki prawne (przedsięwzięcia należące do tego samego rodzaju można łączyć w ramach jednego wniosku o świadectwa efektywności energetycznej). Z kolei rozszerzenie listy o wykaz przedsięwzięć mieszczących się w ramach każdego z rodzajów pozwala przeglądowo zobaczyć jakie działania modernizacyjne kwalifikują się do wnioskowania o białe certyfikaty.

W ramach tej serii opublikowałem następujące wpisy

Mam nadzieję, że powyższe linki ułatwią nawigację pomiędzy wpisami oraz pozwolą spojrzeć z dystansu i zauważyć sens w publikowaniu tej serii artykułów w takim a nie innym ich układzie.